feel Baro Muhiimada Biyaha Leyihiin


Ka Fogoow Subaga Iyo Buruurta: Ka dheeroow intaad awoodo cunto Isku day inaad yarayso cuntada subaga leh cunto iibsanayso inta subag ku jirta, caanaha laga cab inaad. Daawada laga ee steroids wuxuu waxyeelayn sidaas waxaa la keliya markii ay kale la tijaabiyay. Dawaada laga ee steroids wuxuu keena waxyeelayn xun, sidaas awgeed waxaa la oo keliya markii ay daawaynada kale la tijaabiyay. Haddii carruurta lagu ag cabo sigaar, waxay halis saa'id ah ku jiraan inay neef. Ogow kugu kiciyo xasuusanaayo markii ay sii xumaatey, ama adigoo isticmaalaayo cabbiraadka neef-baxsiga ugu dheer markii raashin cunto qaadato daawo oo aad malayso inuu kugu kicinaayo neefta.

Shan oo qofood ku nool British ayaa qabo ay ku hal milyan oo carruur oh. Labadiiba seddax carruur oo qabo neef ayaa neefta ka joogsan arkii, laakin xaaladda ku soo noqon markii waynaadaan that is doonto. Calaamadaha neefta waxaa ka mid oh neefsasho la'aan, xabadka oo adkaado (neefta kugu dhegto), xiiqlayn iyo qufacid (gaar ahaan habeenkii). Ah waxayna qaadan karaan saacadood ilaa 48 saacadood ay xumaadaan. Qayb mid oh neeftaada ogaashada calaamadahaaga iyo ka qaadidda loo joojiyo si xumaadaan. Neefta ma hal u gaar ah keeno, waxaa jiro kala duwan ee tabarruuci inuu cudurka that is kugu.

Waxaa calaamadaha neefta bilaabi karo waxyaabo alarjiyo keeno (waxyaabaha keeno waxyeelayn alarjiyo ah) sida geedaha, cayayaanka yar-yar ee guriga, qiiqa sigaarka, qiiqa alaabta kiimikada, noocyo daawo sida asbiriinka, ama kuwa betablockers loo yaqaan. Waxyaabaha kale ee kicin waa bukasho, sida qaboow, cayilka wel'wel, noocyo ah ee iyo gaar ah jawi.